PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
TRASY KORYT KABLOWYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ZASILANIE DOMU
ZASILANIE MIESZKANIA
SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU
OFERTA
SCHEMAT ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ
Pracownia PRO-PG gwarantuje najwyższą jakość wykonanych usług oferując Klientom optymalne rozwiązania pod względem inwestycyjnym i eksploatacyjnym. Zakres i szczegółowość projektów zależy od etapu projektowego oraz każdorazowo uzgadniany jest ze Zleceniodawcą. Podejmując współpracę z PRO-PG, Zleceniodawcy mają pewność, że otrzymają dokumentacje najwyższej jakości, wykonane profesjonalnie w uzgodnionych termiach. W działalności firmy szczególną uwagę zwracamy na dbałość i staranność realizowanych prac pod względem merytorycznym jak i estetycznym, mając na celu zadowolenie Inwestorów.
Projekty koncepcyjne

Projekty budowlane

Projekty przetargowe

Projekty wykonawcze

Projekty budowlano-wykonawcze

Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKTOWANIE

- domów jednorodzinnych

- budynków wielorodzinnych

- budynków biurowych

- przedszkoli, szkół i uczelni

- galerii handlowych

- hoteli i obiektów SPA

- szpitali

- dworców kolejowych

- kościołów, plebani

- budynków magazynowych

- obiektów przemysłowych

- stacji transformatorowych

- węzłów cieplnych

- modernizacji i rozbudowy instalacji

USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE
Z PROFILEM DZIAŁALNOŚCI

- przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie

- nadzory budowlane

- inwentaryzacje

- opiniowanie i weryfikacja projektów

- konsultacje techniczne

- prace kreślarskie

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- oświetlenia podstawowego

- oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- gniazd wtyczkowych 230V/ 400V

- siłowe

- ogrzewania rur, rynien, wpustów dachowych

- ogrzewania podjazdów garażowych

- uziemienia

- odgromowe

- ochrony przeciwprzepięciowej

- połączeń wyrównawczych

- dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

- trasy koryt kablowych

INSTALACJE TELETECHNICZNE

- sygnalizacji pożaru SSP/SAP

- okablowania strukturalnego

- kontroli dostępu KD

- domofonowe i videodomofonowe

- sygnalizacji włamania i napadu SSWIN

- TV-SAT

- detekcji gazów CO i LPG

- trasy koryt kablowych
INSTALACJE TELETECHNICZNE
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
- PROJEKTY - KOSZTORYSY - NADZORY - INWENTARYZACJE -

tel. +48 500 108 147

e-mail: pro-pg@pro-pg.pl